Urmarirea comportarii in timp

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

Firma noastra asigura servicii de:
 • urmarirea comportarii in timp a constructiilor de tip curenta
 • urmarire a comportarii in timp a constructiilor de tip speciala
 • realizarea proiectelor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor atat curenta cat si speciala
Urmărirea comportării în timp a construcțiilor /Urmărirea în timp a construcțiilor este reglementată de Legea 10/1995 și Normativul P130/1995. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor/Urmărirea în timp a construcțiilor se realizează în vederea depistării din timp a unor degradări care pot duce la diminuarea aptitudinii de exploatare a construcţiilor in conditii optime de siguranta. Aceasta este obligatorie pentru toate categoriile de construcții și va fi asigurată de către: proprietari, administratori și sau utilizatori. Fac excepție de la urmărirea comportării în timp a construcțiilor/urmărirea în timp a construcțiilor clădirile pentru locuințe: P, P+1 și anexele gospodarești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor precum și construcțiile provizorii. Obligativitatea efectuarii  Urmarirea comportarii in timp a constructiilor /Urmarirea in timp a constructiilor revine: proprietarilor, administratorilor si sau utilizatorilor. Acestia pot realiza Urmarirea comportarii in timp a constructiilor /Urmarirea in timp a constructiilor cu personal si mijloace proprii sau cu firme autorizate.   Urmărirea comportării în timp a construcțiilor/urmărirea în timp a construcțiilor se desfășoară pe toata perioada de viață a construcției, începând cu execuția ei, fiind o activitate sistematizată de: culegere și valorificare a datelor prin – interpretare, avertizare, alarmare și prevenția avariilor. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor/Urmărirea în timp a construcțiilor este imparțită în două categorii:
 1. Urmărirea comportării în timp – curentă;
 2. Urmărirea comportării în timp – specială.
Urmarirea comportarii in timp

Categoria în care este încadrată clădirea dumneavoastră, perioadele la care se efectuează verificările periodice precum și metodologia sunt stabilite de către proiectant sau expertul tehnic:

 1. În cazul unei clădiri noi, proiectantul ar trebui sa dea un program de urmărire în timp a constructiei;
 2. În cazul unei clădiri vechi, care nu are un program de urmărire a comportării în timp a construcției, acesta poate fi intocmit de către o firma autorizată prin realizarea unei expertize tehnice. In urma expertizei tehnice, se stabilește o serie de concluzii și recomandări referitoare la măsurile și/sau soluțiile de intervenție necesare pentru asigurarea unor nivele minime de calitate.

Urmărirea curentă a comportării în timp a construcțiilor constă în observarea/examinarea vizuală directă și dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporar a unor aspecte, parametri ce pot semnala modificări ale capacității construcției de a îndeplini cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate stabilite in cadrul fiecărui proiect.

Urmărirea specială a comportării construcțiilor în timp constă în măsurarea, înregistrarea, prelucrarea și interpretarea sistematică a valorilor parametrilor de menținere a construcțiilor la condițiile de rezistență, stabilitate și durbilitate stabilite in cadrul proiectului. În cadrul urmăririi speciale în timp a constucțiilor se va include și urmărirea curentă întocmită pentru respectivul obiectiv. Documentele întocmite în urma inspecțiilor pentru urmărirea în timp a constructiilor prezintă toate măsurile pentru execuția eventualelor intervenții, reparații sau consolidări. Acestea se consemnează în jurnalul evenimentelor, care se vor anexa la Cartea Tehnică a Construcției.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor /Urmărirea în timp a construcțiilor este absolut necesară și utilă pentru a se obține o viabilitate cât mai ridicată a construcțiilor, un prim pas pentru obținerea acesteia fiind urmărirea curentă a construcțiilor și realizarea unei baze de date pentru a se urmări  evoluția acestora.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale investitorilor sunt:

 1. stabilesc, împreună cu proiectantul, construcţiile care se supun urmăririi comportarii in timp a constructiilor – speciale, asigură întocmirea proiectelor şi predarea către proprietari;
 2. comunică proprietarilor obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi comportarii in timp a constructiilor – speciale;
 3. asigură întocmirea şi predarea către proprietari a cărţii tehnice a construcţiei;
 4. asigură procurarea şi montarea aparaturii de măsură şi control, prevăzută prin proiectele de urmărirea comportarii in timp a constructiilor, montarea şi citirea zero.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor sunt:

 1. răspund de activitatea privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor sub toate formele, asigură personalul necesar, comandă expertizarea construcţiilor, comandă proiectul de urmărire in timp a constructiilor – specială;
 2. comandă inspecţii extinse sau expertize tehnice la construcţii în cazul apariţiei unor deteriorări ce se consideră că pot afecta durabilitatea, rezistenţa şi stabilitatea construcţiei sau după evenimente excepţionale, precum incendii, cutremure, explozii, inundaţii, alunecări de teren şi altele;
 3. la înstrăinarea sau închirierea construcţiilor, stipulează în contract îndatoririle ce decurg cu privire la Urmărirea comportării în timp a construcțiilor /Urmărirea în timp a construcțiilor;
 4. asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante;
 5. asigură formele legale pentru executarea lucrărilor şi verifică pe parcurs şi la recepţie calitatea acestora, direct sau prin diriginţi de şantier;
 6. asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei şi ţine la zi jurnalul evenimentelor;
 7. nominalizează persoanele care efectuează urmărirea curentă sau specială.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale utilizatorilor şi administratorilor sunt:

 1. răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare;
 2. asigură întreţinerea curentă a construcţiei;
 3. menţin în stare de exploatare normală mijloacele de observare şi măsurare montate pe construcţiile aflate în administrare;
 4. semnalează proprietarului degradările survenite în timpul exploatării construcţiei, pentru luarea de către acesta a măsurilor necesare pentru reparaţii sau consolidări.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor sunt:

 1. stabilesc împreună cu investitorii sau beneficiarii acele construcţii supuse urmăririi speciale;
 2. elaborează, în baza contractului de proiectare, documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială;
 3. elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii, anexe la proiectele elaborate în acest scop şi care se introduc în cărţile tehnice.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor sunt:

 1. stabilesc împreună cu investitorii sau beneficiarii acele construcţii supuse urmăririi speciale;
 2. elaborează, în baza contractului de proiectare, documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială;
 3. elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii, anexe la proiectele elaborate în acest scop şi care se introduc în cărţile tehnice.

Principalele obligaţii şi răspunderi ale responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor sunt:

 1. să cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei;
 2. să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială, să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens;
 3. să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice.
 1. să efectueze urmărirea comportarii in timp – curentă a construcţiilor pe care le execută;
 2. să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor, după care să le predea proprietarului.

Probleme gasite la verificarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp

Metode de masurare si monitorizare fisuri

Metode de masurare si monitorizare fisuri si tasari aferente Urmăririi comportării în timp a construcțiilor /Urmărirea în timp a construcțiilor

1.Pentru monitorizarea tasarilor si fisurilor, folosim marci de tasare si de monitorizare a fisurilor in conformitate cu legislatia in vigoare P 130/1999. Aceste marci sunt omologate pentru acest tip de activitate. Marcile de tasare sunt cumparate din magazine de profil si ne ajuta sa  facem masurataori de mare precizie.

Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp

Marci tasare – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor.

2.Pentru masurarea tasarilor folosim o nivela optica cu o precizie de  ±0.3mm / dublu Km de nivelment.

Urmarirea comportarii in timp

Montare reperi tasare  – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp

Montare reperi tasare  – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp
 1. Pentru masurarea fisurilor folosim lupa gradata cu o precizie de 0.1 mm – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor, Urmarirea in timp a constructiilor
Urmarirea comportarii in timp

Monitorizare fisuri cu rigla gradata, – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp

Montare reperi monitorizare fisuri – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp

Montare reperi monitorizare fisuri – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp

Releveu  fisuri si monitorizare fisuri – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp

Verificare deschidere fisura rost zidarie –  Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Monitorizare fisuri cu lupa gradata –  Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Monitorizare fisuri structuri din beton armat prefabricat, beton monolit – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Exemple de defecte care se urmaresc cu ocazia verificarilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp

Verificari structuri metalice – Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,  Urmarirea in timp a constructiilor

Urmarirea comportarii in timp
Urmarirea comportarii in timp

Model jurnalul evenimentelor - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor, Urmarirea in timp a constructiilor